Jaworski Stanisław

JAWORSKI Stanisław – (ur. 4 IV 1886 r. w Mosinie – zm. 20 X 1939 r. w Mosinie), syn Marcelego i Marii z d. Pawlickiej. Współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mosinie. Uczestnik powstania wielkopolskiego wraz z braćmi Mieczysławem i Romanem, rozstrzelany przez hitlerowców 20 X 1939 r. na mosińskim rynku.
…Mając lat 16 wstąpiłem do oddziału Młodzieży Sokoła i brałem czynny udział w ćwiczeniach i zebraniach aż do ukończenia mej nauki jako stolarz. W roku 18 mojego życia wstąpiłem do organizacji jako członek czynny i ćwiczyłem młodzież Sokoła, aż do powołania mnie do służby wojskowej w armii niemieckiej. (…) służbę wojskową odbywałem od roku 1906 do roku 1908.
Po ukończeniu służby wojskowej wróciłem do Mosiny, gdzie założyłem w roku 1909 z p. Remb. [Rembowski - przyp. autorzy] Tow. Gim. Sokół w Mosinie. W Towarzystwie tym byłem naczelnikiem oddziału ćwiczebnego, gdzie byłem przez Urzędników Niemieckich ścigany za ćwiczenia i za spajanie Polskiego języka.
W rocznicę 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem w Krakowie, która była połączona z (…) Sokoła w roku 1910, brałem poważny (…) udział jako delegat z naszego Towarzystwa i występowałem w ćwiczeniach Sokoła. Poza temu brałem udział w zawodach w Poznaniu oraz w apelu zorganizowanego przez Okręg Poznański, który odbył się w Niegolewie w roku 1911 u p. hr. Niegolewskiego pod Bukiem, na powyższym apelu zostaliśmy ścigani przez Policję Niemiecką.
W roku 1914 zostałem powołany na Wojnę Światową do Urzędu Umundurowania w Poznaniu (….) w tym oddziale pracowałem aż do ukończenia wojny, do roku 1918 i zostałem zmianowany starszym szeregowym…
Z początkiem organizowania tajnych organizacji powstańczych informowałem się z byłemi członkami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i zarazem wydawałem potajemnie mundury dla oddziałów… .
Jak zaświadczył w roku 1937 ppor. rezerwy WP Wincenty Niewiada, z chwilą wybuchu powstania wielkopolskiego i objęcia tejże ważnej placówki przez powstańców, pozostał Jaworski na miejscu do dyspozycji i współpracy siły polskiej. Przed objęciem, należał Jaworski do grona tych, którzy mieli zawsze dobre sprawy na oku i swa pracą konspiracyjną nie dopuszczał do uszczuplenia mienia tak ważnego, jak ekwipunek złożony na Urząd Umundurowania (…) wywiezienia dużych zapasów przez (…) niemiecki „Soldaten rat”, który to ekwipunek był potrzebny dla żołnierza polskiego ….
Po wybuchu powstania, Stanisław Jaworski wstąpił jako ochotnik do Straży Ludowej w Poznaniu i otrzymał przydział do Mosiny.
…W oddziale tym pracowałem w wysyłce mundurów i bielizny dla Powstańców Wielkopolskich do dnia 30.11.1919 r. Po zwolnieniu mnie z Urzędu Umundurowania przybyłem do Mosiny i prowadziłem mój zawód…
Stanisław Jaworski prowadził dalej działalność w mosińskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, jako jego prezes. Był członkiem innych „pomniejszych” organizacji, a także Radnym Miejskim.
W roku 1938 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Medalem Niepodległości.
[Życiorys z dnia 8 VII 1937 r. napisany przez Stanisława Jaworskiego; Zaświadczenie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Mosinie z dnia 7 XII 1937 r. podpisane przez Alojzego Szymańskiego; Zaświadczenie ppor. rezerwy Wincentego Niewiady z dnia 25 XI 1937 r. o udziale w powstaniu wielkopolskim; Pismo Prezydium Rady Ministrów S.N. Nr. 5072/Or z dnia 26 X 1938 r. w związku z nadaniem Srebrnego Krzyża Zasługi, Pismo Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości Nr. 24/18412 z dnia 17 IX 1938 r., w związku z przyznaniem Medalu]
 

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą