Kurier z Mosiny

Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny

 

 

Tekst publikacji (plik *.pdf  3,3 MB)

 

Jadwiga Rozmiarkówna urodziła się w Kozach koło Bielska-Białej. Wzrastała na terenie przedwojennej Ziemi Mosińskiej – w Niwce Starej. W miesiącach zimowych przenosiła się do Poznania. Przez niedługi czas mieszkała w Luboniu. Brała czynny udział w przedwojennym harcerstwie polskim. Była oddana sprawie Narodu Polskiego, także poza granicami Polski, również w czasie okupacji. Zwieńczeniem jej działalności było współtworzenie i praca w ramach konspiracyjnej organizacji „Ojczyzna” (która w okresie późniejszym stanowiła rdzeń tworzonego w Wielkopolsce Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej), w tym podjęcie misji przedostania się kurierskim szlakiem do rządu emigracyjnego pod Paryżem.

Jakkolwiek nie funkcjonowała na co dzień w społeczności Ziemi Mosińskiej, Puszczykowa czy Lubonia jest dla tego środowiska ważna. Podejmowała działania, których znaczenie zdecydowanie wykraczało poza miejsce jej zamieszkania. Może stanowić przykład, zwłaszcza dla młodych, życia pełnego pracy i poświęcenia dla Ojczyny i tej lokalnej i Polski.

Biografie nieznanych, jej podobnych ludzi wymagają odkrycia, aby ich uczcić, uhonorować i zachować w ludzkiej pamięci. Aby oddać im to, że dzięki ich postawie, bohaterstwu i krwi przelanej możemy teraz żyć i rozwijać się w wolnej Polsce.

W kontekście nazwy projektu warto stwierdzić, iż tak, jak Warszawa ma swoich kurierów – Jana Nowaka-Jeziorańskiego, czy Jana Karskiego, tak i my, mieszkańcy Ziemi Mosińskiej również mamy swego bohatera. Jeżeli uznamy, że Jadwiga Rozmiarkówna jest postacią związaną z Ziemią Mosińską, że jest naszym, mosińskim kurierem, odtąd będziemy mogli o Niej mówić – KURIER Z MOSINY.

Niniejsza publikacja jest jednym z elementów projektu „Jadwiga Rozmiarkówna – kurier z Mosiny” prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki i dofinansowanego przez Starostwo Powiatu Poznańskiego. Partnerem projektu był Mosiński Ośrodek Kultury wraz z Izbą Muzealną, z którymi zrealizowano dwie wystawy. Pierwsza była jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada w Mosinie. Na początku grudnia 2008 r. została ona przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Przemysław MIELOCH

 

Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
Mosina 2008

© Copyright by Przemysław Mieloch
Wszelkie prawa zastrzeżone
Materiały zawarte w publikacji mogą zostać wykorzystane tylko z podaniem źródła

 

 

 

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
1 DPanc. gen. Maczka
1 DPanc. gen. Maczka