Oni tworzyli samorząd


 

JOANNA NOWACZYK

 

27 maja minie 25. rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Ćwierć wieku temu, przywrócony został nieistniejący od 1950 r. polski samorząd terytorialny. W konsekwencji tych historycznych wyborów, 6 czerwca 1990 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Mosina. Do obrad zasiadło wówczas 31 radnych, z których aż  23 reprezentowało Obywatelski Komitet Samorządowy…

Toczące się z początkiem 1989 r. negocjacje solidarnościowej opozycji z władzami PRL przy Okrągłym Stole, zapoczątkowały w Polsce zmiany ustrojowe. Główne postanowienia dotyczyły kształtu przyszłego polskiego parlamentu. Wybory – częściowo wolne do Sejmu tzw. kontraktowego z zagwarantowaną 65-procentową pulą mandatów dla PZPR i całkowicie wolne do Senatu – miały się odbyć 4 czerwca 1989 r. Na terenie całego kraju, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać komitety obywatelskie „Solidarność”, by wesprzeć w tych wyborach kandydatów „Solidarności”. W Mosinie, taką działalność zainicjował wiosną 1989 r. mieszkaniec tego miasta Zbigniew Miczko – szanowany powszechnie nauczyciel matematyki w Technikum Rolniczym w Grzybnie.

W skład utworzonego z jego inspiracji Komitetu Obywatelskiego, weszli m.in.: Wiktor Lisek, Bogdan Andrys, Juliusz Bogusławski, Stefan Parysek, Zenon Pilarski, Tadeusz Kubiak, Zdzisław Jurek, Joanna Ziemska, Emilia Odważna, Jan Stark, Józef Binkowski. Z czasem przyłączyli się do nich: Wiesław Tokarski, Jan Jankowski, Jan Marciniak, Bogusław Kapczyński, Marek Łuczka, Edward Baraniak, Witold Niedzielski.

Początkowo spotkania komitetu odbywały się w salce katechetycznej przy kościele parafialnym w Mosinie. Później, komitet przeniósł się do „kokotka” – budynku przy ul. Wawrzyniaka, gdzie znajdowały się wówczas siedziby organizacji społeczno-politycznych.

Po wyborach do parlamentu, Komitet Obywatelski „Solidarność” przekształcił się w Obywatelski Komitet Samorządowy (OKS). Na wiosnę 1990 r. akces do komitetu zgłosiło szereg kolejnych osób, a deklarację poparcia podpisało kilkaset mieszkańców miasta i gminy. Podstawowy cel, jaki przyświecał mosińskiemu OKS-owi, to wygrać wybory do rady gminy, wyznaczone na dzień 27 maja 1990 r.

Przebieg kampanii wyborczej prowadzonej przez OKS, możemy prześledzić dziś na stronach „Informatora Mosińskiego”. W gazetce tej czytamy: „Pragniemy, by naszymi kandydatami byli ludzie obdarzeni powszechnym zaufaniem i szacunkiem, którzy sprostają wezwaniu samorządności w nowym, demokratycznym społeczeństwie. Pragniemy też, by kandydatury wysunięte były przez społeczeństwo, a nie – jak do tej pory – narzucane z góry…”

W wyborach do nowego samorządu, OKS obsadził wszystkie 31 okręgów. Powyborczy, ostatni numer „Informatora Mosińskiego”, który zastąpić miała za chwilę niezależna gazeta „Mosiniak”, ogłosił na pierwszej stronie: „Zwyciężyliśmy!!!”. Na 31 kandydatów OKS-u, mandat zaufania wyborców zdobyło aż 23: Zbigniew Szuman, Maria Dahlke, Edward Baraniak, Jan Marciniak, Danuta Pruchnik, Jan Wechta, Stanisław Kaczmarek, Adam Michałkowski, Kazimierz Piątek, Józef Gonera, Marian Przybylski, Roman Jabłecki, Ewa Kapczyńska, Marian Walicki, Piotr Buczkowski, Marek Dudek, Dionizy Piątkowski, Jan Jankowski, Piotr Szymański, Barbara Koralewska, Bernard Szyk, Stanisław Baraniok, Marek Ignaszewski. W pozostałych, 8 okręgach wybory do rady wygrali: Czesław Jencz, Witold Kugiejko, Stanisław Łyczyński, Ryszard Małecki, Kazimierz Piątek, Przemysław Pniewski, Bolesława Prusak, Zbigniew Wojciechowski. Te 31 osób utworzyło pierwszą Radę Miasta i Gminy Mosina kadencji 1990-1994.

Zanim odbyły się jednak pierwsze obrady nowej Rady, OKS przygotowywał się na przejęcie władzy w mosińskim magistracie. W tamtym czasie, dla większości społeczeństwa było jasne, że aby zadość uczynić demokratyzacji ustroju, na szczeblu samorządowym powinno dojść do wymiany tej władzy. Zgodnie z uchwaloną ordynacją wyborczą, burmistrza gminy wybrać miała Rada. Pierwszym kandydatem OKS-u na ten urząd był Ryszard Szejner. Jego zastępcą miał zostać Bogdan Robakowski, przewodniczącym Rady – Jan Jankowski, a sekretarzem Urzędu – Jan Marciniak. Zanim jednak zwołana została I sesja, Ryszard Szejner zrezygnował z kandydowania i w tej sytuacji, naturalnym według kolejności kandydatem na burmistrza został Bogdan Robakowski.

Podczas pierwszych obrad w dniu 6 czerwca 1990 r., Rada Miasta i Gminy Mosina I kadencji wybrała swojego przewodniczącego – Jana Jankowskiego oraz jego zastępców: Zbigniewa Szumana i Marka Ignaszewskiego. Zgodnie ze scenariuszem OKS-u, Burmistrzem radni wybrali Bogdana Robakowskiego, a sekretarzem – Jana Marciniaka. W tym dniu Rada wyłoniła także delegatów do Sejmiku Samorządowego: Piotra Buczkowskiego i Józefa Gonerę, a już na II swojej sesji, 20 czerwca, przyjęła Tymczasowy Statut Miasta, uchwaliła nazwę Rada Miasta i Gminy Mosina, powołała Zarząd w składzie: Piotr Buczkowski, Edward Baraniak, Czesław Jencz, Dionizy Piątkowski, Marian Walicki. Nowy samorząd zaczął działać. To było 25 lat temu…

 

 

DODATEK SPECJALNY Z OKAZJI 25-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą