Inne publikacje

» Czas Mosiny 2014-02-20
» Biuletyn Mosiński 2011-03-06
Biuletyn Mosiński - pismo samorządowe ukazujące się w latach 1992-2002. Oprócz artykułów informacyjnych,na jego łamach ukazywały się publikacje o tematyce społeczno-kulturalnej, wśród nich dotyczące lokalnej historii. W roku 2002 z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Mosinie, w Biuletynie znajdowała się tzw. "wkładka historyczna".
» Mosiniak 2011-03-05
Mosiniak - Miesięcznik Lokalny Stowarzyszenia Unii Wielkopolan,ukazujący się z kilkuletnią przerwą w latach 1990-2003,z początku jako biuletyn informacyjny, po kilkuletniej przerwie - w zmienionej formule tematycznej. Wśród jego publikacji, znalazło się wiele artykułów dotyczących dziejów Ziemi Mosińskiej.
» Ziemia Mosińska 2011-03-05
Ziemia Mosińska - pierwsza lokalna gazeta ukazująca się na terenie Gminy Mosina od roku 1986. Na jej łamach pojawiały się również artykuły o tematyce historycznej. Roczniki Ziemi Mosińskiej dostępne są w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/publication/139648
» Dopóki żyje pamięć... 2011-03-04
Dopóki żyje pamięć...Pamięci pomordowanych obywateli polskich przez hitlerowców 20 października 1939 roku na mosińskim rynku, Mosina 2009.
» Mosina 700 lat - album jubileuszowy 2011-03-04
Mosina 700 lat - album jubileuszowy, oprac. zbiorowe pod red. Włodzimierza Łęckiego, Warszawa - Poznań - Mosina 2002.
» 100 lat OSP w Mosinie 2011-03-04
100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie, dh Marian Janusz Strenk, dh Dariusz Piechocki, dh Michał Kołodziejczak, OSP w Mosinie, Mosina 2002.
» Dzieje harcerstwa mosińskiego 1921-2005 2011-03-04
EWELINA SZYDŁOWSKA, Z dziejów harcerstwa mosińskiego 1921 - 2005, Mosina 2006. Książka wydana w ramach obchodów 85-lecia Mosińskiego Harcerstwa oraz 60-lecia Harcerskiej Orkiestry Dętej im. hm. Antoniego Jerzaka w Mosinie.
» Z dziejów rycerstwa św. Floriana w Mosinie 2011-03-04
DARIUSZ MATUSZEWSKI, Z dziejów rycerstwa św. Floriana w Mosinie, Mosina 2002. Zeszyt nr 7 Towarzystwa Regionalnego Mosina.
» Kurkowe Bractwo Strzeleckie 2011-03-04
SZYMON GOGOLEWSKI, Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusza Adama Jakubiaka i jego historia, Mosina 2002. Zeszyt nr 1 Towarzystwa Regionalnego Mosina.
Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną