H

» Haremza Jan 2010-12-21
HAREMZA Jan – wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstańca str. 47 poz. 31 udokumentowany 13 IV 1935 r. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 22 V 1935 r. Koło Mosina – nr 78 pozycji w spisie. [AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP...
» Hoffmann Feliks 2010-12-21
HOFFMANN Feliks – (ur. 22 V 1881 r. w Grodzisku – zm. 15 II 1970 r. w Mosinie), syn Karola i Agnieszki. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W okresie międzywojennym, właściciel restauracji w Mosinie. Od X 1926 r., członek Związku Inwalidów Wojennych. W dniu 5 V 1934 r.,...
» Hoffmann Franciszek 2010-12-21
HOFFMANN Franciszek – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 361 pozycji w spisie. [AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]  
Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
Bitwa nad Bzurą
Bitwa nad Bzurą