Gminne zabytki - układ urbanistyczny miasta

Do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisany został układ urbanistyczny Mosiny w granicach miasta średniowiecznego, z uwzględnieniem dróg dojazdowych (1961/A z 12 października 1984). Strefę ochrony, zgodnie z decyzją konserwatora, wyznaczają „od zach. zaplecze zabudowy ul. Słowackiego oraz zaplecza ul. Tylnej i ul. Garncarskiej (Garbarskiej – przyp. autor), aż po Kanał Mosiński. Od pd. granicę ochrony wyznacza Kanał mosiński, a od wsch. Linia biegnąca na zapleczu parceli kościelnej i zapleczami zabudowy ul. Kościuszki. Ochronie podlegają także krótkie odcinki dróg dojazdowych – wloty dróg do średniowiecznego miasta oraz obszar parku dworskiego z pałacykiem starościńskim z ok. 1870 r.”

Ochroną objęto prawie całe historyczne założenie, w obrębie którego zachowało się dawne rozplanowanie rynku oraz przyległych do centralnego placu ulic, które nie były poddane zasadniczym zmianom aż do końca XVIII w. W wiekach XIX i XX wprowadzono jedynie nieznaczne korekty, głównie z powodu budowy domów nowego typu oraz z powodu zmieniających się wymogów komunikacyjnych. Zabudowa miasta objęta ochroną konserwatorską, składa się głównie z kamienic o wielkości i formatach typowych dla architektury XIX i pierwszej poł. XX w. Ochronie podlegają: historyczne granice działek, układ ulic wraz z liniami zabudowy, dawne kompozycje terenów zielonych publicznie użytkowanych oraz nawarstwienia kulturowe i zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Oprac. JN

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani