Gminne zabytki - kościół w Krośnie

Na terenie gminy Mosina, znajduje się kilkanaście cennych budynków wpisanych przez wojewódzkiego konserwatora do Rejestru Zabytków. Ponadto w Gminnej Ewidencji Zabytków zarejestrowano kilkaset zabytkowych obiektów rozsianych po całej gminie.

Kościół w Krośnie

Cennym zabytkiem jest architektury sakralnej jest sztachulcowy kościół poewangelicki, wzniesiony w latach 1779-1781, obecnie kościół rzymsko-katolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Znajdują się przy nim dzwonnica i pastorówka, wybudowane w pierwszych dekadach XX w.
Budowla ma konstrukcję szkieletową, wypełnioną cegłą i otynkowaną. Wieżyczkę nad sygnaturką przykrywa barokowy hełm z latarnią. Wewnątrz znajdują się piętrowe empory. Z czasów budowy kościoła zachowała się rokokowa ambona.

Kościół poewangelicki w Krośnie, wpisany został  do Rejestru Zabytków 24 lipca 1970r. pod numerem 1180/A z 24 lipca 1970r. W roku 2010, w rejestrze znalazło się także 5 obiektów z wyposażenia wnętrz kościoła.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani