Gładysz Stanisław

GŁADYSZ Stanisław Kostka Ks. Kan.
(ur. 4.10.1866 r. we Włoszakowicach pod Lesznem - zm. 5.09.1934 r.), syn Jana i Franciszki z d. Gałdeńska - dzierżawcy gospodarstwa plebańskiego, przez 34 lata proboszcz w Komornikach. Dziekan stęszewski, kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej.
Po ukończeniu w 1886 r. nauki w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, zdał maturę (7.04.1886 r.). Studia odbywał w Wurzburgu (medycyna), Wrocławiu (teologia) i Munster (teologia). Święcenia kapłańskie otrzymał 10.08.1890 r. w Gnieźnie, z rąk ks. bpa Andrzejewicza. Jako neoprezbiter powołany został 10.08.1890 r. na wikariat kolejno w: Dolsku, Wieleniu, Potulicach, Kościanie i parafii św. Marcina w Poznaniu. Dzięki pracowitości i zdolnościom zaskarbił sobie uznanie abpa Floriana Stablewskiego, który powołał go na odpowiedzialne stanowisko proboszcza parafii w Krobi w 1896 r. Tu pozostał do 1900 r., kiedy został proboszczem w Komornikach. Solidnie pracował na tej parafii aż do śmierci. Od roku 1925 był dziekanem dekanatu stęszewskiego.
Obok licznych zajęć duszpasterskich ks. S. Gładysz wiele czasu poświęcał szeroko pojętej pracy społecznej i gospodarczej. W czasach zaborów za najważniejsze uważał umacnianie polskiego stanu posiadania na wsi oraz kształtowanie świadomości narodowej. Przykładem może być inicjatywa wykupu 500 mórg ziemi w Komornikach po zmarłym - niemieckim właścicielu i rozparcelowanie owego majątku pomiędzy polskich rolników, m. in.: Michała Kaczmarka z Głuchowa, Stefana Pankiewicza z Plewisk i Wojciecha Kurasza z Komornik. Zapobiegło to przejęciu tych ziem przez Pruską Komisję Kolonizacyjną.
Ks. Stanisław Gładysz był również prezesem Spółki Finansowej, co umożliwiło mu dokonać budowy kościoła w Komornikach. W dziejach parafii komornickiej zapisał się złotymi głoskami.
W 1918 r. wszedł w skład Powiatowej Rady Ludowej na okręg Fabianowo-Komorniki.
W starej plebani znajdowały się magazyny żywności i broni.
Gdy wybuchło Powstanie, ks. S. Gładysz w sposób stanowczy zachęcał swych parafian do zasilenia szeregów powstańczych. Uczestniczył we Mszy Św. 6 stycznia 1919 r. w Konarzewie, podczas której zaprzysiężony został oddział powstańczy pod dowództwem por. Andrzeja Kopy. Zmarł 5 września 1934 r. Pochowany został przy kościele parafialnym w Komornikach.
[Opracowanie Bogdan Czerwiński; Nikodem Kowalski, Gładysz Stanisław Kostka Franciszek (1865-1934), proboszcz w Komornikach, dziekan stęszewski, (w:) Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny, t. I, Gniezno 1992, s. 223-225; Ks. Leszek Wilczyński, Księża społecznicy w Wielkopolsce 1919-1939; Tablica pamiątkowa – W hołdzie walczącym Powstańcom Wielkopolskim z parafii Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach]
 

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Pamięci
Pamięci "Hubala"