Fabryka Koehlmanna oraz bohaterowie niepodległości

Zaproszenie!

 

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia zaprasza na czterdziesty drugi Wieczór Historyczny w piątek 4 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00 do Urzędu Miasta Luboń przy placu Edmunda Bojanowskiego 2.

 

W pierwszej części wieczoru, w holu, po wystawie historycznej „Secesyzująca architektura Fabryki Przetworów Ziemniaczanych” oprowadzać będzie jej pomysłodawca - Przemysław Maćkowiak. Fabrykę A.C. Koehlmanna zrealizowano w latach 1902-1904 w duchu secesji, a jej budowa spowodowała dynamiczny rozwój trzech pobliskich osad: Lubonia, Żabikowa i Lasku. Prowincja poznańska bowiem od lat siedemdziesiątych XIX wieku była jednym z głównych dostawców żywności dla szybko rozwijającego się oraz uprzemysłowionego Cesarstwa Niemieckiego. Dominowały tutaj uprawy ziemniaków i buraków cukrowych, stąd też najszybciej rozwijał się przemysł spożywczy oraz spirytusowy, nie bez znaczenia były także niskie koszty robocizny.

Gościem drugiej części spotkania, w sali sesyjnej, będzie dr Marek Rezler, który wygłosi prelekcję związaną z jego najnowszą książką „Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości”. Książka ta jest swoistą kontynuacją, rozwinięciem i zamknięciem problematyki związanej z zaangażowaniem Wielkopolan w walkę o niepodległość w czasach zaboru, podjętej we wcześniejszych publikacjach historyka. Autor przedstawił specyfikę wielkopolskiej drogi do niepodległości, odmiennej niż w pozostałych zaborach, a co najważniejsze – skutecznej. Główną część książki stanowi prezentacja sylwetek ludzi szczególnie zasłużonych w pracy organicznej i walce zbrojnej tego czasu, a także próba zaprezentowania biografii zbiorowej polskich działaczy w zaborze pruskim. Autor dokonuje też zupełnie nowej oceny przyjmowanych dotąd metod walki o wolność z punktu widzenia ich racjonalności i osiągniętych celów.

Marek Rezler jest historykiem zajmującym się m.in. dziejami Wielkopolski, a zwłaszcza udziałem mieszkańców tej części kraju w walkach narodowowyzwoleńczych, biografistyką i badaniami regionalnymi Jest autorem m.in. monografii wydarzeń wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku, biografii Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego, kalendarium poznańskiego, rozdziałów prac zbiorowych poświęconych dziejom miast wielkopolski oraz opublikowanych przez Dom Wydawniczy Rebis książek „Poznań. Miasto niepoznane” (2006, wspólnie z Jerzym Bogdanowskim), „Powstanie wielkopolskie 1918–1919. Spojrzenie po 90 latach” (2008) oraz Wielkopolanie pod bronią 1768-1921” (2011). Od wielu lat współpracuje z Radiem Merkury i Wielkopolską Telewizją Kablową, pisze w prasie krajowej i regionalnej.

Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

© Przemysław Maćkowiak

 

Ilustracje:

  1. Fabrykę Przetworów Ziemniaczanych zrealizowano w latach 1902-1904 w Luboniu. Na zdjęciu pozostałości krochmalni II z suszarnią, z prawej budynek mieszkalny przy ulicy Armii Poznań. Fot. © Przemysław Maćkowiak

  2. Okładka najnowszej książki Marka Rezlera „Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości”.

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  II
Powstanie Warszawskie II