Cześć i chwała bohaterom!

JOANNA NOWACZYK

Wczoraj cała Wielkopolska wspominała 99. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918 - 1919. Zwycięski zryw Wielkopolan uczciliśmy także w Mosinie.

Bohaterami tego wydarzenia byli szczegónie uczestnicy powstania związani z Ziemią Mosińską. W dowód pamięci ich czynu, z okazji przypadającej w przyszłym roku 100. rocznicy wybuchu powstania, od 2016 roku Gmina Mosina prowadzi akcję znakowania grobów powstańców. Na tegoroczne obchody na ponad 80 zlokalizowanych dotąd mogiłach powstańców w naszej okolicy zapalone zostały znicze pamięci, ustawione wspólnie z Kibicami FC Mosina Lecha Poznań.  

Tegoroczne uroczystości rocznicowe w dniu 27 grudnia, zainaugurowała msza św. w intencji powstańców w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja odprawiona przez ks. proboszcza Edwarda Majkę.  Pod obeliskiem upamiętniającym jedynego poległego powstańca z Mosiny Piotra Mocka odbyła się manifestacja patriotyczna z udziałem władz samorządowych Gminy Mosina – burmistrza Jerzego Rysia i jego zastępcy Przemysława Mielocha, przewodniczącej Rady Małgorzaty Kaptur oraz radnych. W manifestacji udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk, a także mieszkańcy.  

Przy kamieniu pamięci starszego strzelca Piotra Mocka, który oddał swoje życie w powstaniu wielkopolskich w walkach o Szubin,  Przemysław Mieloch przypomniał zebranym sylwetki dowódców powstania Stanisława Taczaka i Józefa Dowbor-Muśnickiego. – To oni – powiedział zastępca burmistrza – poprowadzili Wielkopolan  do zwycięstwa. Jak stwierdził, manifestacja z okazji 99. rocznicy wybuchu powstania jest pierwszym krokiem w kierunku obchodów przyszłorocznego jubileuszu. Przemysław Mieloch przedstawił przeprowadzone do tej pory i planowane przedsięwzięcia. – Będzie to nasze wspólne dzieło uczczenia 100. rocznicy zwycięskiego powstania. W szczególny sposób podziękował mosińskim kibicom FC Mosina za ich zaangażowanie w upamiętnianiu powstańców wielkopolskich, nazywając taką postawę szkołą patriotyzmu.

Podniosły nastrój manifestacji podkreślił Roman Pohl, wnuk powstańca Adama Pohla, recytacją wiersza Władysława Bełzy „Ojczyzna”. Zaintonował także „Rotę’”, którą odśpiewał wspólnie ze zgromadzonym tłumem. Pod obeliskiem Piotra Mocka zapalono znicze, złożono też wiązanki kwiatów. Na koniec, wokół miejsca pamięci zapłonęła iluminacja świetlna w wykonaniu FC Mosina Lecha Poznań.

Choć Mosina nie wystawiła żadnego zwartego oddziału powstańczego, jej mieszkańcy, a także mieszkańcy okolic, zasilili kompanie walczące na wszystkich powstańczych frontach. W roku 2008 powstała publikacja z cyklu Bibioteka Ziemi Mosińskiej „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” Przemysława Mielocha, Joanny Nowaczyk przy współpracy Jacka Szeszuły i nieżyjącego już Zygmunta Pohla. Zgromadzono wówczas 130 biogramów powstańców. Obecnie zespół redakcyjny, do którego dołączył Włodzimierz Gabrielski, przygotowuje kolejne wydanie publikacji, w której teraz znajdzie się już ok. 400 nazwisk uczestników powstania wielkopolskiego z Ziemi Mosińskiej.

Biogram Piotra Mocka

Biogramy powstańców

fot. Joanna Nowaczyk

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Konkurs - 100-lecie GBS
Konkurs - 100-lecie GBS
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną