C

» Cieślewicz 2010-12-21
CIEŚLEWICZ – powstaniec wielkopolski, zamordowany w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. [AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp. 1945-49]  
» Chłapowski Zdzisław 2010-12-21
CHŁAPOWSKI Zdzisław, porucznik – (ur. 8 XII 1892 r. w Goździchowie – zm. 24 IX 1920 r. pod Międzyrzeczem), syn Dezyderego i Wandy z Dembińskich. Maturę uzyskał w Poznaniu. Zmobilizowany do armii niemieckiej krótko po rozpoczęciu I wojny światowej, ranny i wzięty pod Częstochową...
Wyszukiwarka
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Wojenne losy Mosiny i jej mieszkańców
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  II
Powstanie Warszawskie II