Było kiedyś kino

JOANNA NOWACZYK 

Było kiedyś kino

 

W latach 50. minionego wieku, pojawiło się w Mosinie Kino „Wrzos”. Kino mieściło się w budynku przy ul. Kościelnej. Jednak sala, w której prowadziło działalność, już wcześniej pełniła dla mieszkańców funkcje kulturalno-rozrywkowe…

 

Kamienica nr 28 przy mosińskim rynku, wybudowana została na przełomie XIX/XX w. W pierwszych latach XX w. mieścił się w niej lokal gastronomiczny – oberża własności Marianny Jaskulskiej, o czym zaświadcza pewne sprawozdanie. Sekretarz policji królewskiej w Poznaniu Günter pisząc o zdarzeniach z dnia 4 listopada 1906 r. w czasie wizyty posła do parlamentu pruskiego Alfreda Chłapowskiego wspomina, iż spotkanie miało się odbyć w „szynku Jaskulskiej w Mosinie”. (Szerzej o tym wydarzeniu pisał Jacek Szeszuła w artykule „Zdarzyło się w Mosinie 104 lata temu”).Wejście do tej oberży, a także widok na ulicę prowadzącą do kościoła,  prezentuje stara fotografia. Później, za kamienicą przy ul. Kościelnej, dobudowano obiekt o kolebkowym sklepieniu, który stoi do dzisiaj. Jeszcze przed I wojną światową, a potem w okresie międzywojennym, pełnił on funkcję sali widowiskowej. Budynek ten był w tamtych czasach miejscem ćwiczeń Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, występów chóru kościelnego i mosińskiego teatru, tu spotykali się mieszkańcy miasta na zebraniach towarzystw i organizacji.

Po II wojnie światowej, w kamienicy pod nr 28 mieściła się restauracja PSS „Społem”, a sala widowiskowa, wykorzystywana także jako sala taneczna, służyła do projekcji filmów „wąskotaśmowych”, w ramach kina objazdowego. Z początkiem lat 50., salę  przejął Wojewódzki Zarząd Kin, by w roku 1956 uruchomić tu kino z prawdziwego zdarzenia, z przystosowaniem aparatury do wyświetlania szerokiej taśmy filmowej.

W roku 1984, Kino „Wrzos” przeszło gruntowny remont polegający na zmianie oprawy plastycznej i wymianie foteli z twardych, drewnianych, na miękkie tapicerowane, przejęte
z „pewnego kina w Poznaniu”. Tak zmodernizowane kino, nie prowadziło już długo swojej działalności. Po transformacji ustrojowej zakończyło działalność. W „Mosiniaku” nr 1/1990 czytamy: „W związku z rezygnacją Okręgowych Instytucji Rozpowszechniania Filmów  Poznaniu z dalszego prowadzenia kina, Zarząd Miasta i Gminy zadecydował o kupnie całego wyposażenia kina za kwotę ca 7.700.000 zł. Miesięczna dzierżawa lokalu wyniesie 650.000 zł. Wobec konieczności zawarcia umowy dzierżawy na czas określony, w przyszłym roku planuje się przeniesienie kina do drugiego „skrzydła” Domu Kultury”…   

 

Fot. 1) Oberża Marianny Jaskulskiej z widokiem na ul. Kościelną – początek XX w. Fot. Izba Muzealna w Mosinie; 2) Kino „Wrzos” w latach 80. 

 

  

 

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani