Biblioteka Ziemi Mosińskiej

» Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic 2018-10-05
Z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego ukazał się 8 zeszyt z cyklu "Biblioteka Ziemi Mosińskiej" - "Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic" autorstwa Włodzimierza Gabrielskiego, Przemysława Mielocha, Joanny Nowaczyk i Jacka Szeszuły. Jest to wydanie poszerzone publikacji z roku 2008 (zeszyt nr 1) o ponad 160 nowych biogramów powstańców wielkopolskich, którzy związani byli miejscem zamieszkania z terenem obecnej Gminy Mosina.
» Z wiatrem i pod wiatr 2016-10-12
Z okazji 25-lecia działalności Mosińskiego Klubu Żeglarskiego ukazał się 7 zeszyt z cyklu "Biblioteka Ziemi Mosińskiej".
» Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej (...) 1939-1945 cz. I 2014-03-04
Z okazji obchodzonej we wrześniu ubiegłego roku 70. rocznicy tzw. SACHE MOSCHIN - sprawy mosińskiej, ukazał się 5 zeszyt Biblioteki Ziemi Mosińskiej poświęcony II wojnie światowej.
» KS 1920 Mosina 2011-02-09
W Państwa ręce, Drodzy Czytelnicy, przekazujemy już czwarty numer cyklu „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”. W pierwszych trzech podjęliśmy tematy związane z walką o niepodległość, o obronę polskości, z udziałem mieszkańców Ziemi Mosińskiej. W bieżącym, czwartym numerze cyklu, pragniemy przybliżyć historię Klubu Sportowego KS 1920 Mosina, który był jednym z ważnych elementów rozwijania życia społecznego naszej wspólnoty w ostatnich 90 latach. Jakkolwiek publikacja może budzić uznanie wielością zawartych informacji, bogactwem kilkuset źródeł, niemałą ilością opublikowanych fotografii, to jednak nie wyczerpuje całości zagadnienia. Przemysław MIELOCH
» Wojna 1919-1921 2011-02-08
Przedstawiamy Państwu kolejną, trzecią już publikację z serii „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”, tym razem poświęconą udziałowi mieszkańców Ziemi Mosińskiej w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1921. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, to krótki zarys przebiegu samej wojny, jak i udziału wybranych związków taktycznych i oddziałów w walkach na wschodzie. Opisany został tu przebieg walk tych związków taktycznych/oddziałów, w których służyli mieszkańcy Ziemi Mosińskiej. Prezentacji biogramów mosińskich uczestników wojny polsko sowieckiej 1919-1921, poświęcona jest druga część publikacji. Dotychczas udało się zebrać informacje o nieco ponad 30-tu żołnierzach z Ziemi Mosińskiej. Przemysław MIELOCH
» Kurier z Mosiny 2011-02-07
Jadwiga Rozmiarkówna wzrastała na terenie przedwojennej Ziemi Mosińskiej – w Niwce Starej. W miesiącach zimowych przenosiła się do Poznania. Przez niedługi czas mieszkała w Luboniu. Brała czynny udział w przedwojennym harcerstwie polskim. Była oddana sprawie Narodu Polskiego, także poza granicami Polski, również w czasie okupacji. Zwieńczeniem jej działalności było współtworzenie i praca w ramach konspiracyjnej organizacji „Ojczyzna” (która w okresie późniejszym stanowiła rdzeń tworzonego w Wielkopolsce Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej), w tym podjęcie misji przedostania się kurierskim szlakiem do rządu emigracyjnego pod Paryżem. Przemysław MIELOCH
» Powstańcy Wlkp. 2011-02-06
Przedstawiamy pierwsze opracowanie poświęcone czasom Powstania Wielkopolskiego z udziałem mieszkańców Ziemi Mosińskiej. Składa się ono z dwóch części. W pierwszej, przedstawiony został zarys historii zaboru pruskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań germanizacyjnych, przygotowania do powstania, jego przebieg oraz proces włączania Wielkopolski do Polski. W drugiej, przedstawione zostały biogramy osób związanych z powstaniem, z terenu Mosiny i okolic. To dzieło nas wszystkich, mieszkańców Ziemi Mosińskiej. Przemysław MIELOCH
Wyszukiwarka
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Generał Roman Abraham – portret dowódcy
Partnerzy
Bitwa nad Bzurą
Bitwa nad Bzurą