Akcja znakowania grobów powstańców

PRZEMYSŁAW MIELOCH

 

Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919 było pierwszym zwycięskim zrywem niepodległościowym, który zaważył na ukształtowaniu granic Polski odradzającej się po latach niewoli. O jego niebagatelnym znaczeniu dla narodowych dziejów pamiętamy szczególnie my – Wielkopolanie. Chociaż walki ominęły naszą gminę, mieszkańcy Ziemi Mosińskiej wzięli w nich czynny udział – na frontach daleko od domu. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie pamięci powstania i jego bohaterów, zwłaszcza tych związanych z naszą Małą Ojczyzną.  

 

W roku 2008 ukazała się pierwsza zwarta publikacja poświęcona udziałowi mieszkańców Ziemi Mosińskiej w powstaniu: „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic”.Historykom biorącym udział w jej przygotowaniu udało się zgromadzić wówczas ok. 130 nazwisk powstańców. W wyniku dalszych badań, liczba ta wzrosła do ponad 170. Z nazwiskami i biogramami powstańców można zapoznać się we wspomnianej publikacji, dostępnej również na www.zolnierzewolnosci.pl.

Z okazji ubiegłorocznej rocznicy powstania, Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” przy współpracy z naszym urzędem, przeprowadził akcję znakowania grobów powstańców na mosińskim cmentarzu powstańczą rozetką.  Udało się wówczas odnaleźć 35 grobów powstańców. Chcemy kontynuować te działania podtrzymujące pamięć o tych, którzy przyczynili się do włączenia Wielkopolski w granice polskiego państwa.

 

W 2018 r. obchodzić będziemy 100-lecie wybuchu powstania. Z tej okazji z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Mosinie przy nagrobkach powstańców – mieszkańców Ziemi Mosińskiej, umieszczone zostanie bezpłatnie stałe oznakowanie. Jego wzór został zaprezentowany na fotografii. Akcję rozpoczynamy już w tym roku, a rodziny powstańców nie poniosą przy tym żadnych kosztów.

Prosimy osoby zainteresowane oznakowaniem grobu powstańca o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Mosinie, panu Jackowi Szeszule lub panu Włodzimierzowi Gabrielskiemu, którzy wspierają akcję. Niezbędne będzie wypełnienie formularza z wyrażeniem zgody na oznakowanie. Formularze dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, a także na stronie www.mosina.plw zakładce Aktualności.

Zachęcam rodziny powstańców do skorzystania z możliwości oznakowania ich grobów i w ten sposób – do uczczenia ich pamięci.

 

 

Przemysław Mieloch

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

 

 

Kontakt:

Joanna Nowaczyk (Urząd Miejski w Mosinie) – tel. 61 8109 553

Włodzimierz Gabrielski – tel. 506 077 809

Jacek Szeszuła – tel. 605 380 487

 

Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą