95 lat harcerstwa w Mosinie

JOANNA NOWACZYK

W sobotę 12 marca, otwarciem wystawy z okazji 95 rocznicy powołania w Mosinie pierwszej drużyny harcerskiej oraz 70-lecia Orkiestry Dętej im. hm. Antoniego Jerzaka w Izbie Muzealnej w Mosinie, zainaugurowane zostały obchody Jubileuszu Mosińskiego Harcerstwa w Ośrodku ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego. Historyczną ekspozycję, na której zgromadzono pamiątki, fotografie i harcerskie kroniki, a także wspaniałą harcerską kolekcję druha Kazimierza Maślaka obejrzeć można jeszcze do 17 kwietnia.

„95 lat Mosińskiego Harcerstwa i 70 lat Orkiestry Dętej” to tytuł okolicznościowej wystawy przygotowanej przez Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” wspólnie z Izbą Muzealną w Mosinie.  12 marca, na uroczyste otwarcie tej ekspozycji, przybyła brać harcerska nie tylko z Mosiny i okolic, ale nawet ze Szczecina. Sala ekspozycji w Izbie Muzealnej, pękała w szwach. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur gratulując harcerzom szacownego jubileuszu powiedziała, że zawsze byli elitą tej gminy, zawsze byli widoczni, zawsze tworzyli rzeczy wspaniałe. Z kolei zastępca burmistrza Przemysław Mieloch zwrócił uwagę na patrona pierwszej mosińskiej drużyny harcerskiej, obecnie także patrona Ośrodka ZHP Mosina – Bolesława Chrobrego. Przypomniał jego dążenia do siły i niepodległości państwa polskiego, z powodu których zapewne stał się wzorem dla pierwszych mosińskich harcerzy, tuż pod odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Na wystawie znalazły się dokumenty i fotografie świadczące o historii organizacji harcerskiej w naszym mieście. – Wybrać eksponaty na tak w sumie małą przestrzeń, nie było łatwo, bo 95 lat to bardzo dużo – powiedziała podczas otwarcia wystawy hm. Olga Jurgiewicz, przewodnicząca Kręgu T.W.A. „Elita”, która zaprezentowaną ekspozycję nazwała „malutką częścią” dorobku mosińskich harcerzy.  Częścią wystawy jest także prezentacja dorobku kolekcjonerskiego jednego z instruktorów – hm. Kazimierza Maślaka – harcerskich krzyży, emblematów, znaczków i kartek pocztowych, a także dorobku kronikarskiego hm. Danuty Białas, przez wiele tal komendantki mosińskiego Ośrodka ZHP,  która uwiecznia w kronikach wydarzenia z życia mosińskiego harcerstwa już od lat 70. – Mam nadzieję – stwierdziła Olga Jurgiewicz –że ta wystawa będzie dla wszystkich druhów fajnym wspomnieniem, że cofniemy się w czasie i staniemy się znów troszkę młodsi…

To Mosiniacy

Na podstawie wspomnień wspomnienia hm. Jerzego Papierza…

 

Bliskość Poznania, w którym ruch harcerski istniał już od 1911 r. spowodował, że mająca kontakty szkolna młodzież z Mosiny postanowiła założyć drużynę harcerską w Mosinie. Inicjatorem i założycielem drużyny harcerskiej był druh Ludwik Szulakiewicz. Było to lato 1921. Pierwszym drużynowym przyjętej i zarejestrowanej w Wielkopolskiej Chorągwi ZHP 19 Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego był druh Feliks Szulakiewicz, brat Ludwika.

Ambicją członków drużyny było posiadanie sztandaru drużyny. Wręczenie drużynie sztandaru, którego dokonał dh Jan Poplewski, odbyło się w maju 1922 r.  Ciemnozielony sztandar zawierał imię patrona, legendarny królewski Szczerbiec, lilijkę harcerską i hasło „Czuwaj”.

Jesienią 1922 r. na sztandar ten zostało złożone przez druhów, którzy zdobyli stopień „młodzika”, przyrzeczenie harcerskie. Po raz pierwszy w Mosinie na tzw. „Uroczysku” (polana leśna nad drugą kopalnią) w ciszy leśnej zabrzmiały słowa: Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętnie pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu”. 

Na sztandar ten swoje przyrzeczenie składały kolejne pokolenia mosińskich harcerzy – do dnia dzisiejszego…

Obecnie Ośrodek ZHP Mosina skupia ok. 170  harcerzy i zuchów w 9 harcerskich drużynach i 5 gromadach zuchowych, a także w jednym kręgu instruktorskim. Jedną z drużyn jest 19 Drużyna Harcerska im. Bolesława Chrobrego.

 

Pieśń harcerska śpiewana przez pierwszą drużynę harcerzy im. Bolesława Chrobrego w Mosinie

„Lilijka”

Lilijka biała u czoła
Broń wyzwoleńcza u boku.
Gdy nas Ojczyzna zawoła
Dzielnie przyspieszymy kroku.

Pod komendanta rozkazem,
Pod jego stalową ręką,
Skruszymy wroga żelazem
Harcerską naszą piosenką.

A gdy hufcowy zapyta:
„Cóż to za dzielni wojacy?”
Odpowie nasza drużyna:
„Patrz druhu, to Mosiniacy!”

 

Orkiestra gra!

Po powrocie z obozu w Zaborze we wrześniu 1946 r., na Radzie Szczepu dh Jerzy Papierz składa wniosek o założenie orkiestry dętej  przy drużynie pozaszkolnej. Wniosek zyskuje akcept Rady Szczepu. Składamy pierwsze dobrowolne datki do rogatywki. Gromadzimy środki pieniężne. Poszukujemy i kupujemy instrumenty muzyczne (…) Zorganizowanie harcerskiej orkiestry dętej to przede wszystkim zasługa druhów Mieczysława Koniecznego, Stanisława Szóstaka, Jerzego Papierza. Czynnie i finansowo pomagali nam członkowie Koła Przyjaciół Harcerzy,  w szczególności: Stanisław Papierz, Kałamajski, Florian Sypniewski, Stanisław Owczarzak. Uzgadniamy z panem (wówczas) Antonim Jerzakiem, że podejmie się wyszkolenia muzycznego młodzieży i prowadzenia orkiestry …

W październiku 1946 r.  rozpoczyna naukę gry na instrumentach pierwsza grupa harcerzy. Chętnych do gry w orkiestrze nie brakuje. Szkolenie trwa przez okres jesieni i zimy. Nadchodzi dzień 24 kwietnia 1946 r.  „Dzień Harcerza”. Uroczysta zbiórka Szczepu. Drużyny schodzą się systemem gwiaździstym (każda drużyna nadchodzi z innej strony) na ul. Wawrzyniaka, gdzie w budynku przy starej gazowni posiadamy „Harcówkę” – dwie nieduże izby. Orkiestra gra! W rytm marsza idziemy ulicami miasta. Jesteśmy dymni, zadowoleni, szczęśliwi. Drużynowym orkiestry jest dh Jerzy Papierz, następnie drużynę przejmuje dh Stanisław Szóstak, który prowadzi orkiestrę do 1950 r. tj. do czasu rozwiązania Związku Harcerstwa Polskiego…”

Orkiestra gra w Mosinie do dzisiaj  i choć nie stanowi już drużyny harcerskiej, a stowarzyszenie, nie zapomina o swoich harcerskich korzeniach w osobie swojego patrona – druha Antoniego Jerzaka. 

Harcerska kolekcja

Harcmistrz Kazimierz Maślak jest instruktorem Ośrodka ZHP Mosina, członkiem Kręgu Instruktorskiego T.W.A. „Elita”, członkiem Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta im. harcmistrza Antoniego Jerzaka od roku 1964, kronikarzem orkiestry. 

Druh Kazimierz Maślak to znany, nie tylko w środowisku mosińskim kolekcjoner pamiątek harcerskich i skautowych. Zbiera odznaki, znaczki, koperty, karty okolicznościowe, krzyże, klamry do pasów harcerskich oraz dokumenty, książki dotyczące harcerstwa i światowego skautingu. Kolekcja Druha obejmuje kilka tysięcy znaczków, kart, kopert oraz kilkadziesiąt krzyży harcerskich pochodzących z różnych okresów historycznych. Swoje zbiory prezentował na wystawach w Opatowie Kieleckim, w roku 1966 na Jubileuszu Harcerstwa oraz w 2002 r.,  w Mosinie czterokrotnie (2001, 2003, 2007, 20110 oraz  w Krakowie w 2002 i 2006 r.

Za swoje zasługi na rzecz propagowania ruchu harcerskiego w Polsce, m.in. w roku 2012, a więc 100 lat od powstania Krzyża Harcerskiego, druh Maślak wyróżniony został Medalem Pamiątkowym oraz Krzyżem Harcerskim jako odznaką pamiątkową wykonanym według projektu z roku 1912.

Najpiękniejsza część kolekcji obejmuje lata powojenne (po 1945 r.), kiedy rozpoczynają wydawanie znaczków skautowskich kraje afrykańskie, amerykańskie, azjatyckie oraz Australia i Oceania.

 

  

 

 

 

 

 

 

Komentarze
Treść komentarza:
Podpis:
Dodaj komentarz
Wyszukiwarka
Mosina w 90-lecie Powstania
Mosina w 90-lecie Powstania
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I