92. rocznica Cudu nad Wisłą

JOANNA NOWACZYK                                                                                                                                                                                                                                               W dniu 15 sierpnia, w Polsce obchodzone jest państwowe święto upamiętniające zwycięską bitwę warszawską 1920 roku oraz katolickie święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Warto pamiętać, że w wojnie polsko-bolszewickiej 1919 -1921, udział brali także mieszkańcy Ziemi Mosińskiej… 

 

W roku 1918, po zakończeniu I wojny światowej, na opuszczone przez pokonaną armię niemiecką polskie kresy wschodnie, wkroczyła Armia Czerwona. Miał to być początek „czerwonego marszu” wojsk sowieckich na Europę, by doprowadzić do światowej rewolucji. „Ponad martwym ciałem Białej Polski jaśnieje droga ku światowej pożodze” – głosił Michaił Tuchaczewski, jeden z dowódców wojsk sowieckich.

Podzielona na trzy fronty linia polskiej obrony, liczyła łącznie ok. 800 kilometrów. Na przełomie lipca i sierpnia 1920 r., 800-tysięczna armia Tuchaczewskiego przełamała polską obronę na Bugu oraz Narwi i ruszyła na Warszawę. Bitwa Warszawska stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 r., przyniosła militarny przełom. W dniu 16 sierpnia 1929 r., wojska polskie przeszły do kontrofensywy, której skutkiem był pogrom i odwrót wojsk sowieckich nad Niemen. Polska obroniła swą niepodległość. Wynik tej wojny, którą w dniu 18 marca 1921 r. zakończył traktat pokojowy w Rydze, miał też niebagatelne znaczenie dla dalszych losów Europy i świata. Zahamował bowiem ekspansję komunistycznej rewolucji w Europie…

W dniu 15 sierpnia, w Polsce obchodzone jest święto państwowe oraz katolickie święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Bitwa warszawska zyskała historyczną nazwę „Cudu na Wisłą”, której użył podczas debaty publicznej Wincenty Witos. Dowodzący frontem północnym gen. Józef Haller wspominał, że rozkaz o kontrofensywie z 13 sierpnia,  został wydany „po gorących modlitwach do Boga za najpewniejszym pośrednictwem Orędowniczki naszej i Królowej, Najświętszej Matki Chrystusowej, z całą ufnością w pomoc Bożą, ale też po sumiennym rozważaniu sytuacji wojsk naszych i nieprzyjacielskich”.  

W wojnie polsko-bolszewickiej walczyli również mieszkańcy Ziemi Mosińskiej. Niestety na ten temat zachowało się niewiele danych. Przez kilkadziesiąt lat komunizmu w Polsce, uczestnicy tej wojny zmuszeni byli ukrywać związane z tym wątkiem biograficznym informacje i dokumenty. Najczęściej pamięć o tamtych wydarzeniach zabierali ze sobą do grobu nie przekazując najbliższym żadnych wspomnień, z obawy przed możliwymi represjami.

Dotychczas udało się zgromadzić ponad 30 nazwisk żołnierzy tamtej wojny związanych z naszą gminą. Przed dwoma laty, ich biogramy zostały zebrane w publikacji autorstwa Przemysława Mielocha, Joanny Nowaczyk i Jacka Szeszuły „Udział mieszkańców Ziemi Mosińskiej w wojnie polsko-sowieckiej (1919-1921)”, która dostępna jest w Mosińskiej Bibliotece Publicznej. Oto lista tych żołnierzy: Andrzejczak Stanisław, Bartkowiak Henryk, Bartkowiak Jan, Bloch Bronisław, Bogusławski Józef, Brzozowski Franciszek, Chłapowski Zdzisław, Ćwikliński Marcin, Grześkowiak Jakub, Jerzak Antoni, Jeżewicz Ludwik, Jóźwiak Ludwik, Kubacki Witold, Kwieciński Kazimierz, Lipiak Ludwik, Lulka Stanisław, Mierzejewski Marcin, Niemczykiewicz Józef, Nowak Wincenty, Pawlak Władysław, Pagart Józej, Pohl Adam, Potocki Roman, Przybylski…, Ptasik Marcin, Ratajczak Józef, Rawecki Jakub, Rybarczyk Stanisław, Tomczak Józef, Tomczak Stanisław, Tomczyk Władysław, Woźniak Józef.

Z całą pewnością żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej pochodzących z terenów obecnej Gminy Mosina jest więcej. Może ktoś z Czytelników posiada wiedzę, która poszerzy tę listę? Czekamy na sygnały.   

 

 

 

 

 


 

Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną