90 lat harcerstwa w Mosinie

 

 

 

 

W roku 1921, w Mosinie powstała pierwsza Drużyna Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. Z okazji 90-lecia działalności organizacji harcerskiej w naszym mieście, w miesiącu czerwcu odbywały się imprezy upamiętniające szacowny jubileusz…

 

Przy ognisku

W sobotę 11 czerwca z okazji 90 rocznicy powstania harcerstwa w Mosinie w Domu Kultury odbyło się harcerskie ognisko, na które przybyło wiele pokoleń mosińskich harcerzy. Organizatorem ogniska był  Krąg Instruktorski T.W.A. Elita. Ognisko tradycyjnie zawierało w sobie wspólne śpiewanie oraz gawędę, wygłoszoną przez druhnę hm. Danutę Białas. Całość przeplataną śmiesznymi skeczami, poprowadził ze swadą dh Mieczysław Hemmerling.
Większość piosenek była tak dobrana, że wszyscy obecni na sali brali czynny udział w ich wykonaniu, a towarzyszący zespół gitarowy pięknie je „oprawił” swoją grą i śpiewaniem. Zespół tworzyli: Ewa Buksalewicz, Kinga Tubis, Andrzej Kreczmer, Dominik Janik oraz Krzysztof Lipiak. Ożyły na nowo obozowe ogniska, w naszej wyobraźni cofnęliśmy się wspomnieniami do tamtych lat, tamtych wrażeń, tamtych miłości i dziecięco-młodzieńczych, samych radosnych chwil. I w takim to radosnym nastroju, nawet nie zauważyliśmy, jak minęły 2 godziny wspólnego śpiewania i wspominania. Ognisko tradycyjnie zakończyło się Kręgiem i odśpiewaniem „Pieśni pożegnalnej” oraz „Bratniego słowa”. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową kartkę pocztową z okolicznościową pieczęcią. Odczucia wielu osób, które dokonały wpisu do Księgi Pamiątkowej jak i wyjawiały je w rozmowach kuluarowych, mówiły o tęsknocie do wspólnego, harcerskiego śpiewania. Uczestnicy tego ogniska, chcieliby pośpiewać częściej, ale brak czasu i obowiązki rodzinne niestety na to nie pozwalają. A czas tak nieubłaganie szybko płynie, że zanim się obejrzymy, będziemy świętowali 100-lecie harcerstwa w Mosinie...

Jego 90-letnie dzieje właśnie były tematem gawędy dh. hm. Danuty Białas. Kto jej nie zna, na pewno z przyjemnością ją przeczyta, gdyż warto znać historię swojej Małej Ojczyzny - Naszego „Małego Paryża”! Dlaczego Paryża!? Otóż jedna z harcerskich piosenek o Mosinie ma takie oto słowa:

„Tam gdzie kanał toczy wody swe,

Góra Pożegowska wznosi się,

Gdzie kolebkę swoją sławił polski ród,

leży „Mały Paryż” znad obrzańskich wód...”

/Jest to ponoć parafraza Piosenki o Poznaniu/

Ale dlaczego „Mały Paryż”? Kto zna odpowiedź proszony jest o przesłanie jej na adres mailowy Kręgu, na stronie www.twaelita.org.

 

hm. JAN JURGIEWCZ

Gawęda                                                        

„Druhny!  Druhowie! Ostatnie lata, to czas Jubileuszy. W roku 2007 obchodziliśmy setną rocznicę Światowego Skautingu, Wielkiej Światowej Rodziny Skautowej, której członkiem jest Związek Harcerstwa Polskiego. Wówczas 1 sierpnia Mosińscy Harcerze o świcie, w parku przy ul. Krotowskiego wraz ze wszystkimi skautami na całym świecie odnowili swoje Przyrzeczenie Harcerskie, a że czas posuwa się ze wschodu na zachód Przyrzeczenie rozbrzmiewało na kuli ziemskiej przez 24 godziny.

W roku 2010 Harcerze z Mosiny włączyli się w obchody 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego na ziemiach polskich. 9 października odbyła się uroczysta Zbiórka Instruktorskich Pokoleń. Pokoleń, które tworzyły historię Mosińskiego Harcerstwa. Zostały opracowane przez Krąg Instruktorki TWA Elita, „Harcerskie Rodowody”, które są nadal księgą otwartą. W miarę zdobytych, otrzymanych materiałów karty księgi będą systematycznie pomnażane.

W roku 2011 obchodzimy kolejny Jubileusz, szczególny dla mosińskiego środowiska.

W roku bieżącym mija 90 lat od początku powstania pierwszej Drużyny Harcerskiej na Ziemi Mosińskiej za sprawą trzech druhów Felikasa Szulakiewicza, Marcina Stachowiaka i Stefana Jelewskiego.

W roku 1922 podczas obchodzonego Dnia Harcerza mosińscy harcerze z 19 Drużyny Harcerskiej otrzymali sztandar z rąk przedstawiciela Komendy Chorągwi Poznańskiej. Sztandar ufundowany został przez starszych druhów z własnych środków. Dzięki ofiarności wielu pokoleń druhów przetrwał do czasów współczesnych. Na sztandar ten w roku 1922 chłopcy w stopniu „młodzika” złożyli Przyrzeczenie Harcerskie. Działo się to jesienią, na polanie zwanej „uroczyskiem”. To od nich wszystko się zaczęło. Po nich byli następni. Zaczęły rozrastać się szeregi harcerskie. W 1933 roku druh Kazimierz Myszkier założył pierwszą gromadę zuchową, którą od roku 1936 poprowadził druh Mieczysław Konieczny.

W roku 1934 powstaje Koło Przyjaciół Harcerstwa, a w roku 1938 została założona przez druhnę Lucynę Komorowską pierwsza w Mosinie drużyna harcerek.

90 lat, to lata sukcesów wychowawczych, setki oddanych służbie instruktorów, tysiące młodych ludzi przygotowanych do pełnienia swych ról społecznych, zgodnie z ideałami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

90 lat, to szmat czasu. To kilka pokoleń, wiele zmian, pomysłów, idei. 90-te urodziny to ważne wydarzenia w życiu naszej organizacji. To czas na podsumowania i wspomnienia. Niech ożyją wspomnienia.

Druhny i Druhowie! Zatrzymajcie upływający czas we wspomnieniach, a przede wszystkim pamiętajcie o pięknych chwilach związanych z harcerstwem,  by nigdy nie poszły w zapomnienie.

Druhowie Stachowiak, Szulakiewicz, Jelewski to nasi prekursorzy, to nasi protoplaści. Po nich byli następni, trudno przywołać wszystkich, ale są wśród nas druhowie, którzy swe życie na trwale związali z harcerstwem, którzy szczególnie wpisali się w historię Mosińskiego Harcerstwa, poprzez swoja wieloletnią służbę na rzecz środowiska, na rzecz drugiego człowieka. Na przestrzeni dziesiątków lat służyli pomocą swoim przełożonym. Oto oni:

druhna harcmistrzyni Anna Hemmerling

druhna harcmistrzyni Olga Jurgiewicz

druhna harcmistrzyni Marianna Janik

druh harcmistrz Krzysztof Wower

druh harcmistrz Jan Jurgiewicz

druh harcmistrz Andrzej Kreczmer

druh podharcmistrz Mieczysław Hemmerling

Druhowie – niech ten medal wykonany ze szczerego złota przypomina Wam piękne chwile przeżyte w naszej harcerskiej organizacji, Niech będzie wspomnieniem dobrze wypełnionej służby.

Druhowie, w imieniu wszystkich tu obecnych, dziękuję druhom za lata nieprzerwanej służby, za  przyjaźń zrodzoną na niwie wspólnego działania i na szlaku harcerskiej przygody.

Harcerska Brać, to my wszyscy skupieni przy płomieniach ognia. To Druhny i Druhowie, którzy tworzyli na przestrzeni minionych lat historię Mosińskiego Harcerstwa. Dzięki Wam harcerska służba wciąż trwa, kolejne pokolenia kontynuują działania swoich poprzedników.

To zapał i praca wielu pokoleń harcerskich złożyła się na to, że dzisiaj możemy obchodzić piękny Jubileusz. Mosińskie harcerstwo liczy 90 lat, a Związek Harcerstwa Polskiego jest tylko o 10 lat starszy. Harcerska Brać to Druhny i Druhowie, którzy już  nie noszą zielonych mundurów, ale zawsze są harcerzami, bo harcerstwo na zawsze pozostało w waszych sercach.

Druhny! Druhowie! W imieniu instruktorów, organizatorów dzisiejszego spotkania, dziękuję za przybycie. Obecność Druhów utwierdza nas w przekonaniu, że warto trwać, wiecznie trwać i w ślady pokoleń wpisywać ślad.

                                                                                      Czuwaj!

 hm. DANUTA BIAŁAS

 

Wystawa

W piątek, 17 czerwca, W Izbie Muzealnej w Mosinie, uroczyście otwarta została okolicznościowa ekspozycja, która zainaugurowała obchody 90-lecia harcerstwa w Mosinie. Gości powitała kustosz wystawy, hm. Marianna Janik. Przy otwarciu obecne były m.in. Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer oraz Komendantka Ośrodka ZHP Mosina hm. Magdalena Jakubowska…

Goście z zainteresowaniem obejrzeli niezwykłe eksponaty zgromadzone w gablotach i na planszach wystawienniczych, obrazujące dzieje mosińskiego harcerstwa od jego początków. Wśród nich znalazły się kroniki drużyn i Ośrodka ZHP w Mosinie, począwszy od kopii tej najstarszej zachowanej, z roku 1931, fotografie dokumentujące 90 lat działalności harcerskiej w Mosinie, do czasów współczesnych (najstarsze pochodzą z lat 30.), harcerskie odznaki, emblematy, plakietki rajdowe, mundury. Bardzo cenną część tej wystawy, zajęły imponujące zbiory kolekcjonerskie hm. Kazimierza Maślaka, wśród których szczególną uwagę przykuwa zbiór harcerskich krzyży i okolicznościowych monet.

Wystawę, którą obejrzeć można nadal w Izbie Muzealnej w Mosinie, przygotował Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita”, przy Ośrodku ZHP Mosina. Z okazji 90-lecia mosińskiego harcerstwa, Ośrodek zorganizował również rajd byłych i obecnych harcerzy, a także Zlot Hufca Poznań – Rejon.

 

JN                                                                                     

Wyszukiwarka
Konkurs - 100-lecie GBS
Konkurs - 100-lecie GBS
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani