Szczepaniak Wojciech

SZCZEPANIAK Wojciech – (ur. 4 IX 1899 r. w Borowie pow. Kościan – zm. 2 XI 1971 r. w Mosinie), syn Michała i Agnieszki z d. Filipiak, z zawodu rolnik. Przeszkolony w armii niemieckiej w latach 1912-1913. Zmobilizowany do działań w I wojnie światowej od 2 VIII 1914 r. do 18 XII 1918 r. Następnie od 13 I 1919 r., jako ochotnik wziął udział w powstaniu wielkopolskim. Walczył pod Międzychodem i Kępnem pod dowództwem por. Przybylskiego. Początkowo w 1 Baterii Artylerii Ciężkiej, następnie w 5 pułku Straży Granicznej (od 31 V 1920 r.). W okresie od 1 I 1921 r. do 30 VII 1921 r. brał udział w III powstaniu śląskim. Zwolniony z wojska 30 VII 1921 r., dosłużył się stopnia ogniomistrza. Żonaty z Pelagią z d. Nowak. Mieszkał przy ul. Nowej.
[Ankieta ZBOWiD Koło Mosina wypełniona przez Wojciecha Szczepaniaka w dniu 11 VIII 1971 r.; Dokumentacja w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie: Legitymacja zwolnienia z wojska polskiego z 13 stycznia 1921 r., Legitymacja przydziału do Naczelnej Ekspozytury Z.P.G.Sl w Sosnowcu z dnia 26 V 1921 r.]
 

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą