Staśkiewicz Ignacy

STAŚKIEWICZ Ignacy – (ur. 15 VII 1893 r. w Sobiałkowie – zm. 17 XII 1984 r. w Rogalinku), syn Stanisława i Barbary z d. Walczak. Najprawdopodobniej brał udział w I wojnie światowej. Powstaniec wielkopolski. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Zmobilizowany do 14 DP. 57 pp w Poznaniu, dostał się do niewoli sowieckiej – po walkach na wschodniej granicy, tj. po 17 IX 1939 r. internowany w ZSRR. Po umowie Sikorski – Majski, zwolniony z internowania, później brał udział w działaniach bojowych 2 Korpusu Polskiego. Po II wojnie światowej wrócił do Mosiny. Mieszkał w kamienicy u p. Szymańskich przy ul. Niezłomnych. Schyłek życia spędził w „domu spokojnej starości” w Rogalinku, gdzie zmarł.
Był ożeniony z Franciszką z d. Andrzejak.
[Księga zgonów na rok 1984 USC w Mosinie; A. Łuczak, Udział mieszkańców Mosiny w wojnie obronnej 1939 w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW 1978]
 

Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani