Stanikowski Michał

STANIKOWSKI Michał – (ur. 18 IX 1887 r. – zm. 6 (7) IV 1942 r.), powstaniec wielkopolski, restaurator, aresztowany 18 IX 1940 r., zmarł w Oświęcimiu.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp. 1945-49; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości Mosiny KAW 1978]
 

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani