Skrzypczak Walenty

SKRZYPCZAK Walenty – (ur. 8 II 1898 r. – zm. 18 X 1944 r.), powstaniec wielkopolski, aresztowany 2 III 1943 r., zmarł w Mauthausen.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp. 1945-49; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW 1978 r]
 

Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani