Skibiński Tomasz

SKIBIŃSKI Tomasz – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 382 pozycji w spisie
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]
 

Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I