Owczarczak Stanisław

OWCZARCZAK Stanisław – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 367 pozycji w spisie. Sekretarz Koła Mosina na dzień 3 XII 1934 r., prezes Koła Mosina na dzień 1 III 1939 r., po II wojnie światowej dalej prezes Koła Mosina, co potwierdzone na pierwszym powojennym zebraniu w dniu 3 XI 1946 r.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła 1937-1939; AP w Poznaniu 53/884/41 Karty ewidencyjne kół Związku Powstańców Wielkopolskich 1939, poz. 14; AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wielkopolskich 1945-1949, poz. 40]
 

Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną