Owczarczak Ignacy

OWCZARCZAK Ignacy – (ur. 29 VII 1895 r. – zm. ?). Sierżant armii niemieckiej. Dowódca plutonu w 2 kompanii śremskiej, od 13 I 1919 r. walczył na froncie pod Lesznem. Dekretem Narodowej Rady Ludowej nr 44 z 25 IV 1919 r. mianowany porucznikiem w piechocie (6 Pułku Strzelców Wielkopolskich), ze starszeństwem od 1 VI 1919 r. Dowódca Szkoły Podoficerskiej w Osiecznej (16/19 VI 1919 r.). W 1922 r. był już w rezerwie w stopniu podporucznika, z przydziałem mobilizacyjnym do 58 pp. W 1924 r. porucznik rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym do 6 baonu sanitarnego. W 1934 r. dr por. sanitarny ze stopniem od 1 VI 1919 r., z przydziałem mobilizacyjnym do 8 Szpitala Okręgowego w Toruniu (mieszkał wtedy na terenie administrowanym przez Powiatową Komendę Uzupełnień w Toruniu). Kapitan administracji sanitarnej ze stopniem od 1 I 1936. Po II wojnie światowej mieszkał w Mosinie.
[Opracował Jarosław Wawrzyniak]
 

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Bitwa pod Mokrą
Bitwa pod Mokrą