Mosiniak

» W 60 rocznicę rozstrzelania 2011-07-06
Mosiniak nr 9/1999, W 60 rocznicę zabijania Polaków na mosińskim rynku - relacja Wiktorii Myszkierowej
» Tragiczna rocznica 2011-06-14
Mosiniak nr 8/1998, Jadwiga Nowak, Tragiczna rocznica. Relacja Wiesławy Skibińskiej z wywózki i uwiezienia mosińskich dzieci
» Ludzie czynu - Uniwersytet w Żabnie 2011-06-14
Mosiniak nr 2-3/2001, Jadwiga Nowak i Tomasz Górny, Uniwersytet w Żabnie - rozmowa z dr Pawłem Górskim, wykładowcą uniwersytetu
» Uniwersytet Ludowy w Żabnie 2011-06-14
Mosiniak nr 6/2008, ks. ZBIGNIEW STĘPCZYŃSKI, Uniwersytet Ludowy im. ks. Antoniego Ludwiczaka w Żabnie
» Świadek niemieckich zbrodni 2011-06-14
Mosiniak nr 5,6,7/1998, TOMASZ GÓRNY, Świadek niemieckich zbrodni
» Wykaz wikariuszy i stowarzyszeń 2011-06-14
Mosiniak nr 1/3/200, Wykaz wszystkich ksieży wikariuszy działających w parafii w Mosinie/ 32 organziacje - z historii Mosiny przedwojennej.
» Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ 2011-06-14
Mosiniak nr 5/6/2000, Z.P. Towarzystow Gimnastyczne SOKÓŁ w Mosinie
» Teofil Skibiński - dyrektor szkoły w Mosinie 2011-06-14
Mosiniak nr 3/4/2002, TOMASZ GÓRNY, Teofil Skibińaski - dyrektor szkoły w Mosinie
» Burmistrz Władysław Pałczyński 2011-06-14
Mosiniak nr 1/2/2002, ZDZISŁAW PAŁCZYŃSKI, Burmistrz Władysław Pałczyński
» Szanujmy wszystkich ludzi 2011-06-14
Mosiniak nr 3/1998, JADWIGA NOWAK, Szanujmy wszystkich ludzi - rozmowa z Janem Kramkiem

 

 

Artykuły o tematyce historycznej, które ukazywały się na łamach "Mosiniaka" wybrał wieloletni redaktor naczelny "Mosinaka" Tomasz Górny.

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci