Kurkowe Bractwo Strzeleckie

SZYMON GOGOLEWSKI, Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusza Adama Jakubiaka i jego historia, Mosina 2002. Zeszyt nr 1 Towarzystwa Regionalnego Mosina.

Zawartość: Historia i teraźniejszość Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego ze zinlustrowaną bogatą dokumentacją źródłową.  

Pozycja dostępna w Mosińskiej Bibliotece Publicznej. 

Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Powstanie Warszawskie  I
Powstanie Warszawskie I