Kordylewski Mikołaj

KORDYLEWSKI Mikołaj – zastępca komendanta Straży Ludowej w Mosinie. Po II wojnie wrócił z Warszawy, gdzie był wysiedlony. Jego syn Gwidon zginął w czasie powstania warszawskiego. Mikołaj Kordylewski był uczestnikiem pierwszego (po II wojnie światowej) spotkania reaktywowanego Koła Mosina Związku Powstańców, w dniu 3 XI 1946 r. Na tym spotkaniu oświadczył, iż w jego posiadaniu znajduje się sztandar, który przed wojną został przyniesiony do kościoła mosińskiego, ale „po zbeszczeszczeniu kościoła przez hitlerowców i zajęciu na magazyn ślad po nim zaginął”.
[Izba Muzealna; AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp. 1945-49; Przekaz Anieli Kucznerowicz]
 

Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną