Kaczmarek Stanisław

KACZMAREK Stanisław – (ur. 13 IV 1894 r. – zm. 3 IV 1943 r.), powstaniec wielkopolski, starszy sierżant w kierownictwie Związku Walki Zbrojnej. Z zawodu piekarz, aresztowany 2 III 1943 r. w związku z tzw. sprawą mosińską, zmarł w Forcie VII.
[Izba Muzealna; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW 1978]
 

Wyszukiwarka
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Rozstrzelani na rynku z Mosinie
Partnerzy
Bitwa nad Bzurą
Bitwa nad Bzurą