Ko...ała (nazwisko nieczytelne) Jan

KO...AŁA (nazwisko nieczytelne) Jan – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 374 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]

 

Wyszukiwarka
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Jadwiga Rozmiarkówna - kurier z Mosiny
Partnerzy
Bitwa nad Bzurą
Bitwa nad Bzurą