K

» Kruszona Jan 2010-12-21
KRUSZONA Jan – (ur. 14 XII 1898 r. w Żabnie – zm. 28 IX 1953 r. w Mosinie), syn Józefa i Marii z d. Gabryjelczyk. Zmobilizowany do armii cesarskiej, najprawdopodobniej trafił na front zachodni, do Francji. W czasie, kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie, przebywał na urlopie...
» Kubacki Witold 2010-12-21
KUBACKI Witold – (ur. 1901 r. - zm. ?). Uczęszczał do niemieckiego gimnazjum w Koźminie, gdzie organizował potajemny skauting. Brał udział w powstaniu wielkopolskim, następnie w roku 1920 w wojnie polsko – bolszewickiej, walcząc w obronie Lwowa. W okresie międzywojennym i powojennym,...
» Kwieciński Kazimierz 2010-12-21
KWIECIŃSKI Kazimierz – (ur. 19 I 1900 r. w Dolsku – zm. 15 VI 1981 r. w Pecnej), syn Ignacego i Stanisławy z d. Falkiewicz, z zawodu piekarz. Uczestnik powstania wielkopolskiego. …Przyczynił się do pracy niepodległościowej biorąc udział w Powstaniu Wielkopolskim, wyruszając...
Wyszukiwarka
Powstańcy z Mosiny i okolic
Powstańcy z Mosiny i okolic
Partnerzy
Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci