Bogacki Jan

BOGACKI Jan
(urodził się 28.06.1899 r. w Sędzinach koło Dusznik Wlkp. – zm. 1965 r.), syn Walentego. Ukończył niemiecką szkołę podstawową. Potem pracował jako robotnik rolny we dworze.
W roku 1918 był w wojsku z Bydgoszczy i z wojskiem przyłączył się do Powstania Wielkopolskiego jako bombardier. Brał udział w walkach pod Międzyrzeczem i tam został ranny.
Po wojnie był wójtem w Puszczykowie, a potem w Stęszewie. Ostatnie lata pracy spędził w „Samopomocy Chłopskiej” w Poznaniu. Wychował troje dzieci z pierwszego małżeństwa i dwoje z drugiego – Joannę, Mariana, Gertrudę oraz Zdzisławę i Edwarda. Lubił udzielać się społecznie.
Otrzymał Odznakę Pamiątkową za Waleczność Byłej Naczelnej Komendy Straży Ludowej wydaną 29.12.1928 r. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 11.04.1934 r., w dniu złożenia wniosku o weryfikację zamieszkały w Wirach, Koło Wiry – nr 2412 w spisie z księgi z 1 stycznia 1936 r. Związek Powstańców Wielkopolskich wystawił mu legitymację 15.04.1939 r. Został zarejestrowany w ewidencji Okręgu Poznańskiego pod nr 6640 w dniu 27.04.1939, a w ewid. Koła Wiry pod nr 21 w dniu 2.05.1939 r.
Członek zastępczy komisji rewizyjnej od 02.02.1936 r. do 24.01.1937 r.; członek zarządu od 24.01.1937 do 30.01.1938 - w tym czasie pełnił też obowiązki Komendanta Koła; wiceprezes od 29.01.1939 r.
[Opracowanie Maria Sikorska, Przemysław Mieloch; AP w Poznaniu 53/884/31 Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu; Tablica Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919, Wiry 2006]
 

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
Niepokonani
Niepokonani