Andrzejczak Stanisław

ANDRZEJCZAK Stanisław – (ur. 1 V 1899 r. w Błociszewie pow. Śrem – zm. 1967 r. w Mosinie). W wieku 18 lat został wcielony do armii niemieckiej i walczył na froncie zachodnim pierwszej wojny światowej. Był ranny w czasie walk w Belgii. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju i przystąpił - jako ochotnik - do powstania wielkopolskiego. Walczył w okolicach Śremu, Leszna i Ostrowa Wielkopolskiego.
Brał udział również w wojnie z Rosją Sowiecką. Walczył w okolicach miasta (i rzeki) Berezyna (dzisiejsza Białoruś). Po zakończeniu tej wojny zakończył też służbę wojskową. Wkrótce wyjechał na emigrację - do Belgii…
W 1935 r. powrócił z emigracji i osiedlił się w Mosinie. Tu przystąpił do Związku Powstańców Wielkopolskich. …W drugiej wojnie światowej nie brał udziału jako żołnierz. Uczestniczył jednak w akcjach sabotażowych w zakładach DWM (Deutsche Waffe und Munitionwerke - obecnie H.Cegielski Poznań) i Centra, w których pracował. Przypłacił to zsyłką – najpierw do Fortu VII, a następnie do obozu w Żabikowie. Po wojnie – na krótko – odrodził się Związek Powstańców Wielkopolskich. Ojciec pozostawał jego członkiem. Po likwidacji Związku w 1949 r., był członkiem organizacji ZBoWiD. Ojciec zmarł w 1967 r. i jest pochowany na cmentarzu w Mosinie.
[Książeczka wojskowa; Legitymacja Związku Powstańców Wielkopolskich; Relacja syna Czesława Andrzejczaka]
 

Wyszukiwarka
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
90 rocznica wybuchu Powstania Wlkp.
Partnerzy
40:1 - Bitwa pod Wizną
40:1 - Bitwa pod Wizną